המעלית תוכנית לפיתוח יכולות ומנהיגות בשדה התרבותי של ירושלים  ביחד עם אמנים ויזמי תרבות מתחומים שונים בעיר, נרכוש כלים בסיסיים ופרקטיקות חשובות לניהול אפקטיבי בעולם האמנות ותרבות. לדוגמה: חזון, מטרות, ויעדים; תכנון וביצוע פרויקטים; תקציבים ומשאבים; גיוס משאבים;...

קראו עוד