עמותת תרבות בירושלים ללא גבולות (JCU)

מחזקת אמנים וארגוני אמנות בירושלים, מקדמת גיוון וקיימות בסצנה התרבותית בעיר

"

האקוסיסטם האמנותי והתרבותי בירושלים

בירושלים יש ריכוז גדול של יוצרים ויוצרות עם כישרונות ייחודיים. ריבוי בתי ספר לאמנות ומוסדות תרבות מחד, ומאידך, המתחים הדתיים, החברתיים, והפוליטיים שהם חלק בלתי נפרד מהעיר, הינם מקור להשראה מתמדת ולגיוון. אמנים ירושלמים נותנים לעיר ולתושביה חוסן, תקווה ויצירתיות. הם מוסיפים לאיכות החיים של ירושלים תחושה של שייכות, בנוסף לנרטיבים המתמשכים של היסטוריה וקונפליקט. אנו מאמינים כי חיים רוויי אמנות יכולים להפוך פחד לאהבה, ולהוות זרז לחשיבה אחרת.

הפעילות שלנו

 עמותת תרבות בירושלים ללא גבולות מספקת הכשרות לפיתוח של יכולות ניהול מקצועי לאמנים בראשית דרכם בכל תחומי האמנות ומכל המגזרים, במזרח ומערב ירושלים. אנחנו מביאים כיווני חשיבה חדשים, סדנאות לבניית יכולות, וכלים ניהוליים. תרבות בירושלים ללא גבולות מרכזת משאבים, מכנסת יוצרים ובעלי עניין לשיח משותף, שמחבר בין אנשים וקהילות ומעודד יצירת רעיונות והזדמנויות חדשות של עשיה מיטבית. בכך אנחנו שואפים להגדיל את הנראות, הישימות, והקיימות של ארגוני אמנות בירושלים. 

החזון שלנו

תמיכה אסטרטגית

תמיכה של פילנתרופים  בינלאומיים ביחד עם קהל אוהבי האמנות ובעלי עניין מקומיים אחרים. 

מגוון

ייצוג הולם ומכבד של כל המגזרים, הקהילות, התרבויות, הדתות, והז'אנרים האומנותיים הקיימים בירושלים

אקוסיסטם שיתופי

יצירת דרכים חדשות לתושבים ולמבקרים לחוות את העיר כמרכז אמנות עולמי בעל אנרגיה ויצירתיות ייחודיים.

יוצרים שמחויבים לעשייה אמנותית וחברתית

מעורבים ומשפיעים בסוגיות עכשוויות בירושלים בפרט, ובארץ בכלל