אנחנו פותחים סבב חדש של מענקים, לתמוך באמנים וארגוני תרבות בירושלים! בסבב הזה יחולקו 2מעניקים לשיתופי פעולה בין 2 או יותר מיזמי תרבות. המענקים יהיו בסכומים של 5,000-15,000 ש‘‘ח, עלבסיס צורך מוכח המשך...

קראו עוד