המעלית

המעלית תוכנית לפיתוח יכולות ומנהיגות בשדה התרבותי של ירושלים  ביחד עם אמנים ויזמי תרבות מתחומים שונים בעיר, נרכוש כלים בסיסיים ופרקטיקות חשובות לניהול אפקטיבי בעולם האמנות ותרבות. לדוגמה: חזון, מטרות, ויעדים; תכנון וביצוע פרויקטים; תקציבים ומשאבים; גיוס משאבים;...

קול קורא
מענקי חדשנות לארגוני תרבות

אנחנו פותחים סבב חדש של מענקים, לתמוך באמנים וארגוני תרבות בירושלים! בסבב הזה יחולקו 2מעניקים לשיתופי פעולה בין 2 או יותר מיזמי תרבות. המענקים יהיו בסכומים של 5,000-15,000 ש‘‘ח, עלבסיס צורך מוכח המשך...